Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Dila? Catering Hizmetleri

Dila? Catering ve Organizasyon sektöründe  kalite a??rl?kl? ve modern tarz?n? belli bir kal?ba s??d?rmadan çok yönlü ve farkl? alternatifler  olu?turarak hizmet edinmeyi ilke edinmi? bir kurulu?tur.

Dila? Grup, bünyesinde bulunan deneyimli ve profesyonel ekip standard?n?, sektörde deneyimli personelle çal??man?n avantaj?n? mü?terilerini her a?amada hissettirerek, bu konuda her geçen gün ilerleme kaydetmektedir. 

Hizmet kategorisinde  rakiplerinden farkl? k?lan en büyük özelliklerden biri de  de?i?ik içerikli çal??ma alanlar?n?, konusunda uzmanla?m?? çözüm ortaklar?yla çözümlemesidir.

 

H?ZMET ALANLARIMIZDAN BAZILARI

Fabrika aç?l??lar?
Özel kutlamalar
Dü?ün , ni?an sünnet kutlamalar?
Y?l dönümü ve kutlama çal??malar?
Bayi toplant?lar?
Fuar ve tan?t?m organizasyonlar?
Ürün tan?t?mlar?
E?itim seminerleri
Sosyal Etkinlikler
Konser 
Dekorasyon ve süsleme hizmetleri
Animasyon hizmetleri

CATER?NG H?ZMETLER?M?Z
Kokteyl
Kahvalt? ve Brunch
Aç?k Büfe Yemek
Paket Yemek / Lunch Box
Barbekü