Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Davet & Organizasyonlar

Dila? Catering , aç?l??, toplant?, kokteyl, fuar gibi etkinliklerde siz de?erli misafirlerimizin olu?turaca?? yemek listesi ve personeliyle hizmet vermektedir.

Kullan?lan ekipman ve malzemeler Dila? catering sorumlulu?undad?r.